Изпълнен със зрители парк на второто издание в САМОКОВ